Het archetype van de reisgezel

Archetype reisgezel

Het archetype van de reisgezel

Tijdens het leven, op allerlei momenten komen er mensen langszij. Mensen die ertoe doen. 

Dit archetype noemen wij het archetype van de reisgezel.

Ze komen op je pad in de vorm van een vriendschap, een relatie, een werkrelatie, een buur, noem maar op. Deze mensen dragen op de één of andere manier bij aan jouw ontwikkeling. Ze spiegelen je, ze stellen kritische vragen, ze maken iets in je los. Soms kies je er zelf voor om deze persoon in je leven te hebben, maar dikwijls heb je geen enkele keuze. Ze verschijnen in jouw leven zonder dat je daarom gevraagd hebt.

De reisgezel heeft vele gezichten. Hij kan nooit beperkt worden tot 1 persoon. Omdat je in iedere fase van je ontwikkeling en van je leven iets anders nodig hebt, vraagt dit om verschillende perspectieven. De reisgezel die jij op dat moment in jouw ont-wikkeling gebruiken kunt, verschijnt op je pad. Dit kan een coach zijn, een mentor, een therapeut, een dominee, een priester, maar ook een nieuwe vriend, of vriendin.

Wat de reisgezel kenmerkt is de perfecte balans van 2 vormen van energie. Met zijn ondersteunende energie biedt hij je steun. Iemand waar je op kan leunen. Een gevoel van “I am not alone”. Maar met zijn uitdagende energie is hij ook een luis in de pels. Hij confronteert, hij prikkelt en provoceert zelfs soms. Deze twee verschillende energieën weet hij haarfijn in te zetten

op de juiste momenten.

De verbinding met de reisgezel is altijd tweezijdig. Hij heeft namelijk zelf ook iets aan jou te leren. Hij groeit aan de relatie met de ander. In deze verbinding zijn beide personen zowel schenker als ontvanger.

Wanneer de reisgezel voelt dat hij niks meer te melden heeft, dan slaat hij af. Jullie hebben van elkaar geleerd wat je leren moest. Hij vervolgt dan weer zijn eigen pad. De relatie met de reisgezel wordt nooit klef, en is nooit een life-time verbintenis.

Er is vrijheid in de verbinding. En er is dan ook geen enkele rancune bij het afscheid nemen. Het hoort erbij.

Neem gerust eens contact op mocht je vragen hebben.

 

No Comments

Add your comment